Ga terug

Wat we doen

Trainingen

Softskills zijn prima aan te leren

Softskills komen technici doorgaans van nature niet aanwaaien. Als er veel focus is op de inhoud en te weinig op de onderlinge relaties kan dit leiden tot onbegrip, irritatie en weerstand. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn te trainen. Daarvoor is het van belang om een training te volgen toegesneden op de specifieke werkpraktijk met veel persoonlijke aandacht. Onze trainingen zijn sterk praktijkgericht, met kleine groepen en veel ruimte om te oefenen. Zodat het geleerde echt beklijft en veel meer dan een ‘leuke dag’ oplevert.

Training Gespreksvaardigheden
Iedereen voert gesprekken. Maar hoe effectief zijn die? Hoor je vooral wat er wordt gezegd? Of hoor je ook wat er wordt bedoeld? Communicatie gaat vaak niet alleen om de inhoud, maar ook om de onderlinge verstandhouding en onderliggende gevoelens. Na de training ben je in staat om meer diepgang in gesprekken aan te brengen, meer kansen te ontdekken en invloed uit te oefenen.
De volgende training start donderdag 13 oktober 2022. Er is nog plaats!

Training Voeren van functioneringsgesprekken
We trainen leidinggevenden in het voeren van functioneringsgesprekken. Zodat er een open en gelijkwaardig gesprek ontstaat. Zo worden problemen opgelost en ambities besproken, blijven medewerkers gemotiveerd en komen hun kwaliteiten volledig tot z’n recht.

Training Mentorschap voor technici
We trainen in het overdragen van kennis en ervaring als mentor, op zo’n manier dat de mentor met plezier zijn of haar vak overbrengt en de medewerker op een effectieve manier leert. Zo gaat waardevolle kennis niet verloren.

  • Veel ruimte voor individuele vragen
  • Direct toepasbaar in de praktijk
  • Toegankelijke trainers
  • Samen met collega technici
”We hebben Sonja gevraagd om een communicatietraining te geven aan een aantal van onze medewerkers. Onbewust kun je in de communicatie een boel problemen creëren. Goed luisteren en doorvragen is heel belangrijk. In de communicatietraining hebben deelnemers meer inzicht gekregen in hun eigen gedrag en het effect ervan op anderen. Het heeft ook de samenwerking verbeterd. Irritaties worden sneller uitgesproken en er is meer onderling begrip.”
Johan van den Heuvel, managing director Watson-Marlow Bredel

Vrijblijvend
kennis
maken?

Neem contact op